Lunstar AB

Managementkonsult inom verksamhetsutveckling & digitalisering

Bawar Akrawi

bawar@akrawi.com

@BawarAkrawi

Certifieringar


Bawar Akrawi

Erfarenhet från att leda och utveckla arbetet inom IT- och digitaliseringsområdet med fokus på verksamheten, invånarna och näringslivet, där det digitala ska vara möjliggörare och en utvecklings- och innovationskraft för verksamheten i sitt arbete mot visionen och med de utmaningar man har framför sig, men också i utvecklingen av service och kvalitet. Genom ett nära samarbete med verksamheten, ett partnerskap, är IT och digital teknik en naturlig och självklar del i utvecklingsarbetet!

Digitaliseringen skapar möjligheter för utveckling och innovation. Genom digitaliseringen uppstår nyttor i verksamheten, som i sin tur ger mervärden för kunden.

Certifierad CIO och chefsarkitekt med många års erfarenhet inom digitalisering och IT. Van att jobba i projekt och med processutveckling. Ser digitalisering som möjliggörare och en utvecklings- och innovationskraft. Kan tydliggöra och förmedla mål och strategier i en komplex verksamhet. Förmåga att göra ekonomiska värderingar, fördela och styra resurser utifrån relevanta mål.
 

Förmågor:

  • Ledarskap


  • IT


  • Offentligsektor


  • Strategi


  • Digitalisering

       

 

Kontakta oss